Neugestaltung Kapelle St. Joseph Stift         

2004

 

Altar :             

Bronzeblech 2 mm geschmiedet und verschweißt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild schließen

 

linkes Fenster

Marion Hempel

   
rechtes Fenster

Marion Hempel

   

Opferleuchter :                         Bronze geschmiedet verschweißt

 
   

Altar :             

Bronzeblech 2 mm geschmiedet und verschweißt

 

   

Ambo:            

Bronzeblech geschmiedet und verschweißt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Kreuz:                    

Bronze geschmiedet

2 m hoch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild schließen